Inloggning

KSF är nu en sigillförening

Kyrkslätt Skytteförening fick sitt sigill i samband med höstmötet torsdagen den 19     november på Masaby Ljusdala, på samma ställe där föreningen grundades för 90 år sedan.

KSF är Finlands 10de sigill skytteförening och den enda svenskspråkiga.

 

 

  

KSF har utvecklat sin verksamhet målmedvetet under de senaste åren. Det har så att säga funnits en beställning för ett sådant utvecklingsjobb och sigillföreningsprojektet var nästan en plikt för föreningsledningen gentemot sin förträffliga unga. 

Verksamhetens alla hörnstenar mår bra; Sportskytte-skolan, toppidrotten och rekreationsskyttet. Föreningen erbjuder meningsfull sysselsättning för unga samtidigt som det satsas hårt på toppidrott, för tillfället tom på internationellt samarbete.

 

Sportskytteskolan startade sin verksamhet redan 1995 och ungdomsledaren Michael Liljeberg som fungerat som dragare ända sedan starten har upprepade gånger kunnat se sina skyddslingar nå ända upp till den nationella toppen. Hans barn Petra och Jan är också flitiga och kompetenta dragare och i torsdag belönades Jan med titeln årets skytteskole tränare.

Sigillföreningarna är kvalitetsföreningar för ungdomsidrott inom olika grenar, som har tilldelats Valo ry:s sigill som ett erkännande för sitt kvalitativa ungdomsarbete. Sigillet kan beviljas av det egna grenförbundet. Sigillsystemet stöder och förpliktar föreningarna att utveckla sin verksamhet i riktning mot sigillkriterierna.

Sigillkriterierna fäster bla uppmärksamhet vid hur föreningen genom sin verksamhet stöder en sportig aktiv  idrottslig livstil, hur motiverade utövarna och funktionärerna är, hur nöjda barnen, ungdomarna och föräldrarna är, hurdan atmosfären är, och sammanhållningen samt hur man kan ta del av verksamheten.

Kvalitetsbegreppen baserar sig på expertutredningar över idrottsverksamhet för barn och unga. Målsättningen har varit att beskriva faktorer som möjliggör en uppväxt till en god idrottare. Utredningarna har backats upp av Valo (Nuori Suomi), Olympiska kommiten och Kilpa- ja huippu-urheiluntutkimuskeskus (KIHU) i samarbete med experter från grenförbunden. Vid sidan av dessa utredningar har även beaktats rekreationsidrottens perspektiv samt föreningens organisation.

KSF:s unga skyttar har redan hunnit påbörja luftsäsongen. De första tävlingarna var som vanligt i Lovisa och i Tusby. KSF:s unga inledde även så som vanligt framgångsrikt. Vid båda tävlingarna kunde flera KSF-unga utöka sin medaljsamling. Ända fram till seger nådde Jimmy Skogberg i klassen 10 år sittande med stöd med resultatet 188p (20sk) och Sandra Moring i klassen flickor 16 år med resultatet 355p (40sk). I Tusby vann Melinda Moring 16 års klassen för flickor med resultatet 354p (40sk), Emma Malinen klassen 12 år med motviktsstöd med resultatet 168p (20sk) och Casimir Munck 16 årsklassen för pojkar med resultatet 368p (40lsk)

Se bilder från Lovisa och Tusby i bildbanken.

KSF:s elitgrupp som startades år 2014 får sitt första elddop den här vintern inkommande veckoslut i Bialystok i Polen där den internationella luftvapentävlingen XVI Polish Open Kaliper går av stapeln. KSF representerar Finland med ett lag på fem skyttar, Aina, Emma, Katarina, Kirsi och Sebastian

http://www.ukskaliber.pl