Inloggning

INFO-tillfälle för talkoarbetare 29.8. klo 18.00

Ett infotillfälle ordnas för alla som lovat ställa upp vid kommande talkoarbeten. Platsen är Kyrkslätt Gymnasium. Klassrum meddelas senare

Möjlighet att följa med miniatyrgevärsskytte 19.6. klo 18.00

Ett tillfälle att följa med skjutning med miniatyrgevär anordnas för den grannarna till den kommande skjutbanan i Getberg. Förhandsanmälning per elpost till: karl-lennart@windowslive.com

 TALKO-kallelse

Bästa vän av skyttesport

Getbergs skjutbana har nu byggnadslov  och planeringen av arbetsskedena har inletts liksom budgetförhandlingar och ansökan till olika instanser. Det är uppenbart att projektet endast kan finansieras genom en betydande insats i form av talkoarbete.

KSF har slutit ett hyresavtal med kommunen och föreningen är byggherre. Banan byggs dock inte endast för KSF:s skyttar utan målsättningen har från början varit att få en bana som betjänar en möjligast stor användarkår. Avtal kan ingås med andra parter beträffande banans användning. Miljölov har beviljats för 22LR, 32S/W och 38spec. vapen. De planerade, i och för sig överdimensionerade bullerskyddslösningarna, kommer att göra banan rekordtyst och se till att skjutandet inte stör grannarna.

Med formuläret i linken nedan är det meningen att preliminärt utreda vår beredskap till talkoarbeten. När arbetena kommer i gång frågas på nytt närmare vilka dagar som kan komma ifråga för envar.

Banan byggs i flera skeden, börjande mned jordbyggnad, 50m 12p bana och 25m 15p bana. Förverklingsplaner för den tilltänkta hallen saknas i skrivande stund men den långsiktiga målsättningen är  också en 700-800m2 hall för inomhusskytte kombinerad med en 24p utomhus-miniatyrgevärsbana.

Genom att fylla i formuläret:  https://goo.gl/forms/hFORsCKxZvBi5Hdw1 kan du meddela intresse att delta i arbetena.

Med vänlig hälsning och tack på förhand.

KSF

Styrelsen

INFOTILLFÄLLE 8.5. Klo. 18.00 KyrkslättSsalen

Infotillfället var välbesökt, såväl invånare från Getberg som sportskyttar och talkoarbetare ställde upp.

Många invånare är fortfarande oroliga över skjutbullret. Miljölov har dock sökts och beviljats enbart för lågtrycksvapen och banans planerade bullerdämpande konstruktioner är noga undersökta och som så rejält överdimensionerade. Banan ska inte störa invånarna. Föreningen arrangerar 19.6. ett tillfälle på en annan skjutbana för närinvånare att bekanta sig med miniatyrgevärsskjutning som kommer att vara den gren som mest praktiseras på den kommande banan. Intresserade kan kontakta Lennart Långström 050 5328524

sposti: karl-lennart@windowslive.com

Tyvärr blev det ganska litet tid över för mera detaljerad genomgång av projektet. Ett nytt tillfälle kommer att arrangeras för de som meddelat intresse för talkoarbete.

I år byggs vägar och infrateknik samt utförs sprängningar. 2020 kommer den första 12p 50m banan att byggas.

Länk till sammandrag över planer och miljöpåverkan