Inloggning

 

 

 

 

 

 

 

KSF SPORTSKYTTESKOLA

För denna verksamhet har erhållits stöd av undervisnings- och kulturministeriet

KSF sportskytteskola  är avsedd för 6 - 15 år gamla.

Skytteskolans avgift är 50€ och i avgiften ingår även försäkring och Guldkorns passet.

Plats:

Sommartid: Ingå skjutbana

Vintertid:

Befolkningsskyddet bakom svenska skolcentret i Gesterby.

Är du intresserad så kontakta:

KSF ungdoms-ansvariga
tel. 050-5704205
 
Sommarens program 2019
 
En avgift på 5€/per gång uppbärs av skyttar som använder föreningens utrustning. Denna faktureras i slutet av säsongen
 
Anmäl dig till evenemangen:
 

 

 
 
 

I SKYTTESKOLAN

• Värnar vi om gott kamratskap
• Följer vi spelreglerna och uppträder sportsligt
• Lär vi oss grunderna till olympiska idrottsgrenar
• Lär vi oss hantera skjutvapen på rätt sätt, säkert
• Förstår vi vikten av att röra på oss och vara ute
• Förbättrar vi vår koncentrationsförmåga
• Kan vi ha som målsättning att en dag bli elitskytt
• Har vi roligt
 
javascript:void(0)

 


MICHAEL LILJEBERG
Ungdomsledare

• Dragit skytteskolan sedan 1995
• Utbildad barn- och ungdomsledare
• Tränat många blivande toppskyttar