ENKÄT: Vad kostar det att ha idrott som hobby

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att reda ut hur man skulle kunna sänka de kostnader, som barnens idrottshobby medför. Det har nämligen visat sig att motions- och tävlingskostnaderna har ökat inom idrottsföreningarna. Enligt en internationell jämförelse finns det i Finland en stark koppling mellan barnens idrottsaktivitet och hur förmögen familjen är. Arbetsgruppen kommer att höra olika sakkunniga och också utföra olika enkäter.

Därför har undervisnings- och kulturministeriet sänt ut nedanstående enkät för att få ett svar på vad det kostar att ha idrott som hobby. Enkäten är riktad till ledare, tränare, aktiva och ledning inom idrottsföreningarna.

Man hoppas på att ni inom föreningarna, kunde ge er tid och senast den 31 mars svara via länkenn här nedan.

Länk till enkäten  (på finska)

Enkäten finns tyvärr bara på finska men på ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen har man gjort en förkortad version av den på svenska. Ni kan välja att svara på den finska via länken eller på den svenska genom att skicka svaren via e-post till Sari Virta, som är överinspektör på ministeriet. Sari Virta når ni på sari.virta@minedu.fi eller tel  050 521 0342

Ett alternativ att svara på svenska: Vänliga besvara kort och kompakt nästa frågor och skicka svaror till e-post: sari.virta@minedu.fi senast 31.3.2016.

  1. Vilka faktorer eller val höjer priset på hobbyverksamheten i er förening? Nämn högst tre saker.
  2. Vilka faktorer eller val håller hobbypriserna i schack i er förening? Nämn högst tre saker.
  3. Har det under de fem senaste åren inom din förening funnits situationer där man kommit fram till att höja priserna på hobbyverksamheten? Om ni har höjt priserna, vad har det berott på?
  4.  Vad kan idrottsföreningar göra för att priserna för hobbyverksamhet inte ska stiga för mycket?
  5. Vad kan grenförbund och idrottsorganisationer göra för att priserna för hobbyverksamhet inte ska stiga för mycket?