Anhållan om medlemskap i Kyrklätt skytteförening KSF r.f.

 

Fyll i e-mail formuläret nedan och klicka på Skicka.

Om du fyller i din egen e-mail adress så får du en bekräftelse på att din ansökan har mottagits. Föreningens styrelse behandlar din anhållan på sitt nästa möte.
 
För att få ett intyg för anhållan av vapenlov bör du vara medlem i föreningen åtminstone i två år och utöva sportskytte aktivt, dvs aktivt delta i av föreningen anordnade tränings- och tävlingstillfällen.

Epostformulär

Är du 8-20 år gammal och vill pröva på skytte i Skytteskolan behöver du inte
ansöka om medlemskap förrän du prövat på.
Skriv siffran 2 med bokstäver: