KYPS KSF:s RESULTATUPPFÖLJNING

KSF tar i bruk ett resultatuppföljningssystem för idrottare som är intresserade av detta.

Med hjälp av uppföljningen samlas statistikuppgifter, samt upprätthålls rankingtabeller över de olika grenarna.
Prestationer i olika grenar kan jämföras med varandra med hjälp av KYPS-poängsättning som testas år 2016.


Det är enkelt att ansluta sig till resultatuppföljningen.


1. Skaffa dig en egen möjlighet att lagra data i ”molnet”. Tex. Google drive eller Dropbox

 
2. Ladda ner Kyps-excel-tabellen som visas under KYPS Link efter det att du loggat in.
Om du saknar koder för att logga in, fyll i din e-post adress och skriv i info rutan att du vill ha en inloggnings kod (Du kan även uppge vilken kod du önskar)

3. Fyll i tabellen enligt direktiven så fullständigt som möjligt. Till en början samlas
minst de tre bästa prestationerna från åren 2014-2015, i fortsättning krävs uppdatering med minst 3 månaders mellanrum.
KSF Resultatuppföljning 4.2.2016
KSF Tulosseuranta 4.2.2016
 
Förutom tävlingsresultaten bokförs de bästa 10 skotts serierena på luftgevär och –pistol. Fyll i dina tre bästa serier under kalenderåret, uppdatera vid behov.

4. Spara din tabell i ”molnet”.

5. Dela tabellen, med rätt att avläsa, med Ari och Lennart. Rätt att editera behövs ej. (Lite olika möjligheter i olika molntjänster, titta på Google drive och Dropbox).

6. Spara en egen kopia av tabellen på tex hårddisk.

7. Resultatuppföljningen är i testbruk i år, du kan skriva kommentarer och förslag på excel tabellens andra sida.