STYRELSEN 2017

Ordförande Lennart Långström 050-532 8524
Viceordförande Kirsi Rönnqvist 041-547 0427
Sekreterare Kim Lindholm 040-509 7494
Kassör Michael Liljeberg 050-570 4205
Banmästare Kim Moring 050-509 3557
     
Suppleanter Ari Dufvelin  
  Jan Liljeberg  
     
Dessa sidor är endast avsedda för KSF styrelsemedlemmar.
Var god och logga in för att få åtkomst till de interna sidorna.