STYRELSEN 2019

Ordförande Lennart Långström 050-532 8524
Viceordförande Kim Moring 050-5093557
Sekreterare Sonja Kotakallio 040-7094810
Kassör Michael Liljeberg 050-570 4205
Banmästare Kim Moring 050-509 3557
Ledamot Tapani Aarni 040-0617757
     
Suppleanter Kirsi Rönnqvist 041-547 0427
  Jan Liljeberg 050-3312820
     
Dessa sidor är endast avsedda för KSF styrelsemedlemmar.
Var god och logga in för att få åtkomst till de interna sidorna.