Meistä

Kyrkslätt Skytteförening joka on perustettu jo vuonna 1925 on kunnan vanhimpia urheiluseuroja.

Toiminta on monipuolinen, keskittyen tänä päivänä erityisesti kiväärilajeihin. Seura kuuluu maamme nimekkäimmiin ja täyttää Olympiakomitean ja Suomen Ampumaurheiluliiton myöntämän Tähtimerkki-tunnustuksen kriteerit ja saa pitää Tähtimerkkiä osoituksena laadukkaasta seuratoiminnasta.

Lajiliiton verkkosivuilta löytyy lisätietoja eri ampumaurheilulajeista: www.ampumaurheiluliitto.fi. Verkkosivulta löytyy myös tietoa lisenssivaihtoehdoista. Voimassa oleva lisenssi tarvitaan kilpailu- ja harrastustoiminnassa. KSF on Suomen Ampumaurheiluliiton jäsenseura. Kyrkslätt Skytteförening on kaksikielinen seura ja myös Suomen ruotsinkielisten ampumaurheiluseurojen lajiliiton; Svenska Finlands Sportskytteförbund, jäsenseura.

Metsästäjäliiton verkkosivulta: https://metsastajaliitto.fi/metsastajalle/osallistu-toimintaan/kilpailutoiminta löytyy tietoa ampumaurheilulajeista jotka ensisijaisesti soveltuvat metsästyksestä kiinnostuneille. Mikäli haluaa kilpailla näissä lajeissa, tarvittaan Metsästäjäliiton ns. henkilölisenssi.

KSF on myös Suomen Ampumahiihtoliiton jäsenseura. Ampumahiihto ja -juoksu ovat suosittuja lajeja jotka samalla sopivat hyvin ampumaurheilijan oheislajeiksi.

Ampumaurheilu on yksilöurheilua jota kuitenkin harrastetaan yhdessä. Harjoitus- ja kilpailutapahtumat tarjoavat yleensä mahdollisuuksia ja aikaa kanssakäymiseen, ei ainoastaan samanikäisten kesken vaan yli sukupolvien. Iän merkitys on ampumaurheilussa vähäisempi kuin useimmissa muissa urheilulajeissa. Usein voivat lapset, vanhemmat ja isovanhemmat lähes samoilla ehdoilla osallistua toimintaan. Yksilälajissa voivat kaikki olla mukana, taito- ja ambiitiotasosta riippumatta. Ketään ei jätetä ulkopuolelle esimerkiksi siitä syystä, ettei ole tarpeeksi hyvä kuulumaan tiettyyn joukkueeseen. Toiminta kykenee siltä osin täyttämään se yhteiskuntavastuu jota tänä päivän edellytetään yhteiskunnan ns. kolmannelta sektorilta syrjinnän ehkäisemisessä. Ampumaurheilu on kaikkia varten. On myös olemassa useita para-ammuntalajeja, mm. liikuntarajoitteisille ja näkövammaisille.

Sitä haluaville ampumarheilu tarjoaa myös mahdollisuuksia joukkuekilpailuihin.

Ampumaurheilua voi harjoittaa monella eri tasolla riippuen taidoista ja ambitioista, harrastuksena tai kilpa-urheiluna, jopa kansainväliseen huippuun tähdäten. Monet ovat huomanneet, että ampumaurheilu tarjoaa mahdollisuuden rentoutua samalla kun se kehittää keskittymiskykyä, tasapainoa ja muita valmiuksia.

Huipulle pääseminen edellyttää kovaa työtä, hyviä varusteita ja ennen kaikkea kykyä keskittyä olennaiseen ulkoisista tekijöistä huolimatta.

Seura on yleishyödyllinen ja sen toiminta perustuu mittavaan toimihenkilöiden tekemään vapaaehtoistyöhön. Tavoitteena on ollut tarjota laadukas toiminta seuran jäsenille kohtuullisin kustannuksin. Seura on riippuvainen siitä, että riittävä määrä sen jäsenistä osallistuu seuran toimintaan. Hallinto ja valmennus tarvitsee jatkuvasti työpanoksia ja suurten tapahtumien yhteydessä tehdään paljon talkootyötä, kuten lähivuosien aikana Vuohimäen ampumaradan rakennushankkeeseen liittyen.