Osallistu talkoisiin

Kutsu talkoisiin

Hyvä ampumaurheilun ystävä!

Vuohimäen ampumaradalla on nyt rakennuslupa ja voidaan vähitellen miettiä toteutusta. Näköpiirissä olevat ainoat mahdollisuudet rahoittaa hanke perustuu merkittävään oman työn osuuteen.

KSF on tehnyt vuokrasopimuksen kunnan kanssa ja seura toimii rakennuttajana. Pelkästään KSF:n ampujille rataa ei kuitenkaan rakenneta vaan tavoitteena on alusta alkaen ollut saada rata joka palvelee mahdollisimman laajaa käyttäjäkuntaa. Radan käytöstä on solmittavissa yhteiskäyttösopimuksia muiden tahojen kanssa. Ympäristölupa on myönnetty 22LR, 32S/W ja 38spec. aseille. Suunnitelluilla, ylimitoitetuilla meluntorjuntarakenteilla rata tulee olemaan ennätyshiljainen eikä  naapureita tulla häiritsemään ampumamelulla.

Oheisella kyselyllä on tarkoitus alustavasti kartoittaa mahdollisuudet ja valmiudet talkootyöhön. Hankkeen edetessä toteutusvaiheeseen kysytään erikseen eri työvaiheiden yhteydessä uudestaan tarkemmin minä päivinä on mahdollisuus osallistua talkootöihin.

Rata tullaan rakentamaan vaiheittain alkaen maanrakentamisesta, 50m 12 paikkaisesta radasta ja 25m pistooliradasta. Suunnitellun hallin toteuttamisesta ei ole tätä kirjoitettaessa vielä suunnitelmia mutta lopullinen tavoite on myös 700-800m2 halli sisärata-ammuntoja varten yhdistettynä 24p pienoiskiväärin ulkorataan.

Täyttämällä oheisen taulukon: Talkoovalmiuskartoitus voit ilmoittaa olevasi kiinnostunut osallistumaan hankkeeseen.

Ystävällisin terveisin ja etukäteen kiittäen

KSF

Hallitus