Vuohimäen Ampumaratahanke

Kirkkonummelaisilla ampumaurheilijoilla on nyt historiallinen mahdollisuus saada korvaava rata menetetyn Masalan radan tilalle. Jokainen voi olla mukana ja osaltaan varmistaa projektin onnistumisen. Rataa ei voida rakentaa ilman talkootyötä.

Talkotyöt 2023

Talkootyöt ulkoradalla jatkuvat keväällä. Seuraava vaihe on ampumakatoksen pystyttäminen 50m kivääriradalle viime vuonna rakennetuille perustuksille. Toteutamme myös taululaitesuojan ja kulissijärjestelyt. Vuoden totetussuunnitelma käsittää myös porakaivon ja jätevesisäiliön rakentamisen ja niiden liittämisen aikaisemmin rakennettuihin putkistoihin.

Viime vuoden lopussa hankittiin työmaakäyttöön parakki. Parakkia on tarkoitus muuttaa ilma-aseammuntaan sopivaksi koska seura menetti Gesterbyn koulukeskuksessa sijainneen sisäratansa koulun rakennustöiden takia. Talvella tehdään parakin muutostöitä niin, että se soveltuu 10m ammuntaan..

Talkookutsut lähetetään henkilöille jotka ovat täyttäneet Google-Forms-lomakkeen

On mahdollista ilmoittautua tilaisuuksiin Nimenhuuto nettipalvelun kautta joka on käytössä myös seuran harjoitustoiminnassa.. Voidaan myös ilmoittautua suoraan yhteyshenkilöille joiden tiedot löytyvät talkookutsuista.

On myös mahdollista tehdä talkootyötä omin päin silloin kun parhaiten itselleen sopii. Lisätietoa tästä mahdollisuudesta kutsuissa.

Tuntikirjanpito.

On tärkeää, että jokainen pitää kirjaa tehdyistä työtunneista oheisen Excel-lomakkeen avulla. Täytetty tuntikirjanpito skannataan ja allekirjoitetaan ja annetaan yhteyshenkilöille. Heiltä voi saada myös paperikopiota Excel-lomakepohjista.

Kivääriradan pohjalaatta, taululaitesuojalle merikontti ja sähköliitäntä tontille 2022

Vuonna 2022 rakennettiin 50m kivääriradan pohjalaatta, hankittiin taululaitesuojaksi merikontti ja saatiin tontille sähköliittymä.

Loppuvuodesta 2022 hankittiin työmaatukikohdaksi parakki jota on tarkoitus muuttaa ilma-aseammuntaan sopivaksi.

Maanalainen Infra asennettu 2021

Louhintavaihe kesäkuu 2020

Kuvia louhintatöistä

Kuokka maahan 4.11.2019

Puunkaadot on suoritettu ja urakoitsija Oy Göran Hagelberg Ab on aloittanut moreenin poistamisen kalliolta.

Puiden kaato

1.10.2019. Puita kaadetaan lähipäivinä. Älä liiku alueella kun metsäkoneet ovat töissä.

Wood processor in action

Vesakot on poistettu

30.9.2019. Suurkiitokset kaikille töihin osallistuneille!

TYÖT OVAT ALKANEET

09/2019 Työt ovat alkaneet vesakoiden poistolla. Talkoolaiset on vakuutettu.

INFO-tilaisuus talkoolaisille 29.8.2019 klo 18.00

Kiitokset aktiivisesta osallistumisesta ja kiinnostuksesta.

INFOTILAISUUS 8.5. klo 18.00 Kirkkonummisali

Tilaisuudessa oli runsas osanotto. Edustettuina olivat sekä Vuohimäen asukkaat, ampumaurheilijat että talkootyöhön osallistuvia.

Useat lähialueen asukkaat ovat edelleen huolestuneita ampumamelusta. Ympäristölupa on kuitenkin myönnetty vain matalapaineaseille ja suunnitellut tarkoin tutkitut melua vaimentavat rakenteet rajusti ylimitoitettuja. Radan ei pitäisi häiritä asukkaita.

Seura järjestää 19.6 toisella ampumaradalla, lähialueen asukkaille mahdollisuuden seurata pienoiskivääriammuntoja. pienoiskivääri tulee olemaan tulevan radan eniten harjoitettu laji. Asiasta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Lennart Långströmiin: sposti: karl-lennart@windowslive.com

Valitettavasti aikaa jäi liian vähän toteutusvaiheen tarkempaan läpikäyntiin. Lähitulevaisuudessa järjestetään talkootöihin osallistuville uusi info- ja keskustelutilaisuus.

Tänä vuonna rakennetaan alueen tiet ja infratekniikka. 2020 rakennnetaan ensimmäinen 12p 50m rata.

Linkki tiivistelmään radan suunnitelmista ja ympäristövaikutuksista