Vuohimäen Ampumaratahanke

Kirkkonummelaisilla ampumaurheilijoilla on nyt historiallinen mahdollisuus saada korvaava rata menetetyn Masalan radan tilalle. Jokainen voi olla mukana ja osaltaan varmistaa projektin onnistumisen. Rataa ei voida rakentaa ilman talkootyötä.

Talkookutsut lähetetään henkilöille jotka ovat täyttäneet Google-Forms-lomakkeen

On mahdollista ilmoittautua tilaisuuksiin Nimenhuuto nettipalvelun kautta joka on käytössä myös seuran harjoitustoiminnassa.. Voidaan myös ilmoittautua suoraan yhteyshenkilöille joiden tiedot löytyvät talkookutsuista.

On myös mahdollista tehdä talkootyötä omin päin silloin kun parhaiten itselleen sopii. Lisätietoa tästä mahdollisuudesta kutsuissa.

Tuntikirjanpito.

On tärkeää, että jokainen pitää kirjaa tehdyistä työtunneista oheisen Excel-lomakkeen avulla. Täytetty tuntikirjanpito skannataan ja allekirjoitetaan ja annetaan yhteyshenkilöille. Heiltä voi saada myös paperikopiota Excel-lomakepohjista.

Kivääriradan ampumakatoksen runko ja vesikatto 2023

Vuonna 2023 rakennettiin v. 2022 toteutetun pohjalaatan yhteyteen wc- ja toimistorakennuksen sekä 5m etulippaan sokkelit. Pitkä lippa on osa radan kulissijärjestelyjä. Perustusten valmistuttua rakennettiin kivääriradan ampumakatos runkovalmiiksi ja asennettiin vesikatto. Talkootöiden lisäksi käytettiin ammattiurakoitsijaa kriittisen avovaiheen lyhentämiseksi.

Pystytysvaiheen aloitusta myöhästytti ilma-ase-parakkihanke jota käynnistettiin kun seura menetti kunnan tiloissa toimineen sisäampumaradan 2022.

Ilma-aseradaksi hankittiin käytetty parakki joka muutettiin tarkoitukseen sopivaksi. Parakki otettiin ampumaurheilukoulukäyttöön syksyllä 2023 ja se on siitä asti palvellut seuran kaiken ikäisiä ja tasoisia ampumaurheilijoita. Parakin muutostyöt olivat suhteellisen mittavia sisältäen uudet väliseinäjärjestelyt, lattiarakenteet, uudet sähköasennukset sekä maalaustöitä. Lisäksi jouduttiin myös paikkaamaan parakin tasakattoa. Parakkihanke oli toiminnan jatkuvuuden kannalta välttämätön mutta paljon talkootyötä vaativa ja osittain ylimääräinen odottamaton menoerä, siitäkin huolimatta, että hankkeelle löytyi tukijoita.

Urakoitsijan käyttö  mahdollisti sen, että kivääriradan katto ja runkorakenteet sekä tuulensuojalevyt saatiin valmiiksi 5.12.2024.

Kesällä oli toteutettu myös porakaivo ja hankittu jätesäiliöt. Jätesäiliöiden asennus jouduttiin kuitenkin aikaisen talven tulon takia siirtämään kevääseen 2024. Tarvittavat putkilinjat on rakennettu lukuun ottamatta parakille asennettavaa uutta linjaa.

Vuoden 2022 hankitun merikontin lisäksi hankittiin 6m ja 12m käytetyt merikontit. Kontit riittävät taululaitesuojiksi sekä kivääri- että pistooliradalle.

Konteille hankittiin lyijyloukut 6 Sius HS10 kivääritaululaitteelle sekä liikkuvan maalin radalle.

Kivääriradan pohjalaatta, taululaitesuojalle merikontti ja sähköliitäntä tontille 2022

Vuonna 2022 rakennettiin 50m kivääriradan pohjalaatta, hankittiin taululaitesuojaksi merikontti ja saatiin tontille sähköliittymä.

Loppuvuodesta 2022 hankittiin työmaatukikohdaksi parakki jota on tarkoitus muuttaa ilma-aseammuntaan sopivaksi.

Maanalainen Infra asennettu 2021

Louhintavaihe kesäkuu 2020

Kuvia louhintatöistä

Kuokka maahan 4.11.2019

Puunkaadot on suoritettu ja urakoitsija Oy Göran Hagelberg Ab on aloittanut moreenin poistamisen kalliolta.

Puiden kaato

1.10.2019. Puita kaadetaan lähipäivinä. Älä liiku alueella kun metsäkoneet ovat töissä.

Wood processor in action

Vesakot on poistettu

30.9.2019. Suurkiitokset kaikille töihin osallistuneille!

TYÖT OVAT ALKANEET

09/2019 Työt ovat alkaneet vesakoiden poistolla. Talkoolaiset on vakuutettu.

INFO-tilaisuus talkoolaisille 29.8.2019 klo 18.00

Kiitokset aktiivisesta osallistumisesta ja kiinnostuksesta.

INFOTILAISUUS 8.5. klo 18.00 Kirkkonummisali

Tilaisuudessa oli runsas osanotto. Edustettuina olivat sekä Vuohimäen asukkaat, ampumaurheilijat että talkootyöhön osallistuvia.

Useat lähialueen asukkaat ovat edelleen huolestuneita ampumamelusta. Ympäristölupa on kuitenkin myönnetty vain matalapaineaseille ja suunnitellut tarkoin tutkitut melua vaimentavat rakenteet rajusti ylimitoitettuja. Radan ei pitäisi häiritä asukkaita.

Seura järjestää 19.6 toisella ampumaradalla, lähialueen asukkaille mahdollisuuden seurata pienoiskivääriammuntoja. pienoiskivääri tulee olemaan tulevan radan eniten harjoitettu laji. Asiasta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Lennart Långströmiin: sposti: karl-lennart@windowslive.com

Valitettavasti aikaa jäi liian vähän toteutusvaiheen tarkempaan läpikäyntiin. Lähitulevaisuudessa järjestetään talkootöihin osallistuville uusi info- ja keskustelutilaisuus.

Tänä vuonna rakennetaan alueen tiet ja infratekniikka. 2020 rakennnetaan ensimmäinen 12p 50m rata.

Linkki tiivistelmään radan suunnitelmista ja ympäristövaikutuksista