Talkokallelse

TALKO-kallelse

Bästa vän av skyttesport

Getbergs skjutbana har nu byggnadslov  och planeringen av arbetsskedena har inletts liksom budgetförhandlingar och ansökan till olika instanser. Det är uppenbart att projektet endast kan finansieras genom en betydande insats i form av talkoarbete.

KSF har slutit ett hyresavtal med kommunen och föreningen är byggherre. Banan byggs dock inte endast för KSF:s skyttar utan målsättningen har från början varit att få en bana som betjänar en möjligast stor användarkår. Avtal kan ingås med andra parter beträffande banans användning. Miljölov har beviljats för 22LR, 32S/W och 38spec. vapen. De planerade, i och för sig överdimensionerade bullerskyddslösningarna, kommer att göra banan rekordtyst och se till att skjutandet inte stör grannarna.

Med formuläret i linken nedan är det meningen att preliminärt utreda vår beredskap till talkoarbeten. När arbetena kommer i gång frågas på nytt närmare vilka dagar som kan komma ifråga för envar.

Banan byggs i flera skeden, börjande mned jordbyggnad, 50m 12p bana och 25m 15p bana. Förverklingsplaner för den tilltänkta hallen saknas i skrivande stund men den långsiktiga målsättningen är  också en 700-800m2 hall för inomhusskytte kombinerad med en 24p utomhus-miniatyrgevärsbana.

Genom att fylla i formuläret:  https://goo.gl/forms/hFORsCKxZvBi5Hdw1 kan du meddela intresse att delta i arbetena.

Med vänlig hälsning och tack på förhand.

KSF

Styrelsen