Om Oss

Kyrkslätt Skytteförening som grundades redan år 1925 hör till kommunens äldsta idrottsföreningar.

Verksamheten idag är mångsidig med tyngdpunkten på gevärsgrenarna. Föreningen hör för tillfället till de namnkunnigaste i landet.

Mera information om de olika sportskyttegrenarna kan hittas på grenförbundets nätsida www.ampumaurheiluliitto.fi. Nätsidan innehåller även information om licens som behövs vid träning och tävling. KSF är medlemsförening i sportskytteförbundet, Suomen Ampumaurheiluliitto. Kyrkslätt Skytteförening är en tvåspråkig förening och även medlem i de svenskspråkiga föreningarnas sportskytteförbund, Svenska Finlands Sportskytteförbund

Även Jägarförbundets nätsida: https://metsastajaliitto.fi/metsastajalle/osallistu-toimintaan/kilpailutoiminta innehåller information om skyttesportgrenar som i första hand är avsedda för jaktintresserade. Personer som är intresserade av att tävla i jaktskyttegrenar bör skaffa en särskild personlicens för ändamålet.

KSF är även medlem i Skidskytteförbundet– Skid- och löpskytte är populärt och lämpar sig dessutom utmärkt som stödgrenar för en sportskytt.

Sportskytte är en individuell idrottsform som dock i högsta grad utövas tillsamman. Tränings- och tävlingstillfällen erbjuder normalt gott om tid och möjligheter till samvaro, inte bara jämnåriga emellan utan över generationer. Åldern spelar en betydligt mindre roll inom sportskyttet än inom de flesta andra sporter. Ofta kan barn, föräldrar, mor- och farföräldrar på nästan lika villkor delta i verksamheten. En individuell idrottsform garanterar dessutom att alla kan vara med, oavset färdighet och ambitionsnivå. Ingen lämnas utanför till exempel på grund av att färdigheterna inte är tillräckliga för att höra till ett visst lag. Verksamheten axlar det samhällsansvar som idag förväntas av den så kallade tredje sektorn i samhället och är för sin del ägnad att förhindra utslagning. Sportskyttet är till för alla. Det finns även många olika paraskyttegrenar, bla för rörelsehämmade och synskadade.

Sportskyttet kan utövas på många nivåer beroende på ambitionsnivå, som ren rekreation eller som tävlingsidrott, tom med sikte på internationell toppnivå. Många har funnit att sportskyttet erbjuder avkoppling samtidigt som koncentrationsförmågan, balansen och andra färdigheter förbättras.

Tar man sikte på den absoluta toppen krävs mycket arbete, god utrustning och en förmåga att kunna koncentrera sig på det man gör oavsett yttre omständigheter.

Föreningen är allmännyttig och föreningens funktionärer utför ett omfattande frivilligarbete. Målsättningen har varit att kunna erbjuda föreningsmedlemmarna en kvalitativ verksamhet till rimliga kostnader. Föreningen är beroende av att ett tillräckligt stort antal medlemmar ställer upp när det behövs, fortlöpande inom föreningsarbete med förvaltning, träning mm. samt speciellt vid större arrangemang och de kommande åren vid byggandet av skjutbanan i Getberg.