Sportskytteskola

Utvecklad till Stjärnförening med stöd av UKM
KSF SPORTSKYTTESKOLA
För denna verksamhet har erhållits stöd av undervisnings-
och kultuministeriet

KSF sportskytteskola  är avsedd för 6 – 20 år gamla.
Skytteskolans avgift är 50€ och i avgiften ingår även försäkring och
Guldkorns passet.
Plats: Sommartid: Ingå skjutbana
Vintertid: Befolkningsskyddet bakom svenska skolcentret i Gesterby.
Är du intresserad så kontakta: KSF ungdoms-ansvariga
Michael Liljeberg tel. 050-5704205.
En avgift på 5€/per gång uppbärs av skyttar som använder föreningens utrustning.
Denna faktureras i slutet av säsongen.

Vårens 2020 Program

Anmäl dig till evenemangen:
 
I Ingå: https://ksf-inkoo.nimenhuuto.com/player
I Gesterby: https://gesterby.nimenhuuto.com      

I SPORTSKYTTESKYTTESKOLAN

• Värnar vi om gott kamratskap • Följer vi spelreglerna och uppträder sportsligt • Lär vi oss grunderna till olympiska idrottsgrenar • Lär vi oss hantera skjutvapen på rätt sätt, säkert • Förstår vi vikten av att röra på oss och vara ute • Förbättrar vi vår koncentrationsförmåga • Kan vi ha som målsättning att en dag bli elitskytt • Har vi roligt